PREÇOS

Test Drive

 • 4 km   € 70
 • 8 km   € 120
 • 12 km  Tunnel  € 150
 • 16 km Tunnel e P.zle Michelangelo  € 180
 • 22 km  Triplo Tunnel e P.zle Michelangelo   € 230
 • 26 km  € 260
 • 32 km Chianti € 320
 • 36 km Chianti e P.zle Michelangelo € 350

Long Drive

 • Aperitivo in Ferrari: 26 km   € 370
 • Pranzo in Ferrari: 30 km   € 580
 • Chianti in Ferrari con Cappuccino: 70 km   € 650
 • Cantina in Ferrari: 100 km  € 850
 • Firenze-Chianti-Firenze 150 km  € 1.350
 • Firenze-San Gimignano-Siena-Firenze 200 km  € 1.650
 • Firenze-Montalcino-Firenze 250 km € 1.850
 • Firenze-Bologna-Firenze 250 km  € 1.850
 • Firenze-Maranello-Firenze 300 km 1.900

In car video camera € 20

Passageiros suplementares (max 2) € 20 each

Peça informações